La seu de Pai2Pallrs està a Tremp

El repte: garantir un acompanyament integral de la persona en el seu procés d’aprenentatge

Serveis educatius

PAI2 PALLARS SCP és una empresa de serveis educatius amb seu a Tremp que comprèn l’àmbit territorial de les comarques dels Pallars. Neix al 2006 per tal de donar continuïtat a la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), de la que formaven part de l’equip educatiu des del 2001.

Objectiu

Assumir i complementar accions educatives de formació o assistencials, especialment en joves que no segueixen amb normalitat el seu procés d’escolarització, en col·laboració directa i permanent amb els agents públics i privats de l’àmbit educatiu,afavorint l’equilibri territorial i la igualtat d’oportunitats.

Suport Instituts

Destacar alhora, que és un recurs que dona resposta educativa a alumnes dels 5 instituts de les dues comarques, els quals ens donen tots suport en les iniciatives juntament amb l’EAP.

Gestores

Anna Sentinella Amengual i Rosa Maria Codó Vila: Pedagogues per la Universitat de Barcelona