La Unitat...

La UEC dels Pallars és una aula on assisteixen alumnes procedents dels diferents centres de la zona on s’imparteix l’ESO. Són alumnes amb necessitats educatives especials derivades de...