UEC Tremp, Pai2Pallars
UEC Tremp, Pai2Pallars
UEC Tremp, Pai2Pallars

Unitat d’Escolarització compartida

La Unitat d’Escolarització compartida (UEC) és un recurs educatiu dels cinc centres que ofereixen ESO de les dues comarques, amb la finalitat de prestar atenció educativa a aquells alumnes que per diferents motius mostren una inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social.

A partir de la metodologia i el treball en un grup reduït, s’afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu principal és retornar als adolescents la seva confiança cap a les seves possibilitats, potenciar les seves capacitats, reforçar els aprenentatges i evitar l’abandonament escolar.

Vols més informació? Posa’t en contacte amb nosaltres: info@pai2pallars.com o al 973 650 133